Chcete využít našich služeb? volejte 602 428 357
STŘECHY HAVRÁNEK
& SYN s.r.o.
montáž a výměna střešních oken

Servis

 

 

Údržba dřeva

 
Dřevo prochází ve výrobním závodě základním ošetřením a je na něj nanesena ochranná vrstva. Proto je možné čistit ho běžnými čisticími prostředky pro domácnost. Nejméně jednou za čtyři roky nebo v případě potřeby je nutné provést další ošetření. U oken vystavených přílišnému horku, prudkému slunci anebo mimořádně vysoké vlhkosti (například v kuchyni nebo koupelně) se však ošetření musí provádět minimálně každé dva roky.

Povrchová údržba: Odstraňte povrchové ošetření (lak či nátěr). Ujistěte se, že je povrch čistý a suchý a neneste základní barvu na dřevo. Po uschnutí naneste vrstvu vodou ředitelného akrylátového laku/nátěru (vždy dodržujte pokyny výrobce). Stejným způsobem postupujte i v případě míst, kde jsou lak či nátěr poškozeny. VELUX nabízí opravnou sadu s originálním lakem či nátěrem.

Při ošetřování dřeva je důležité zakrýt těsnění, aby na něm lak či nátěr neulpěl. Těsnění se tím totiž stane nepoddajné a ztvrdne a ztratí svůj účinek.
 
 
 

Čištění skla

Chcete-li vyčistit venkovní sklo, přetočte okno o 180 stupňů. Křídlo musí být zajištěno zasunutím dětské pojistky do pouzdra v dolní části rámu. Díky této bezpečnostní funkci máte obě ruce volné a můžete čistit. Sklo čistěte měkkým, čistým hadříkem nepouštícím vlákna/semišem/neabrazivní houbou nebo gumovou stěrkou na okna. K vyčištění skla běžně stačí čistá voda. Obvykle lze použít i neabrazivní čisticí prostředky pro domácnost. K čištění skla je nejvhodnější měkká voda. V oblastech s tvrdou vodou proto k jejímu změkčení použijte malé množství saponátu, nebo po omytí setřete z okna zbytky vody.

  • Zabraňte kontaktu silikonu se sklem 
  • Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice 
  • Sklo nečistěte chemickými přípravky 
  • Zabraňte kontaktu skla s jakýmikoli ostrými nebo abrazivními předměty včetně šperků 
  • Nikdy se nesnažte očistit ze skla nečistoty bez použití vody 
  • Pokud se v blízkosti skla provádějí nějaké práce, chraňte jej čistou plastovou fólií před postříkáním nebo potřísněním agresivními nebo abrazivními látkami 

 

Čištění vzduchového filtru