Chcete využít našich služeb? volejte 602 428 357
STŘECHY HAVRÁNEK
& SYN s.r.o.
montáž a výměna střešních oken

 Servis a údržba střešních oken

servis4.pngservis.jpgservis 1.jpgservis 2.jpg

Kvalita střešních oken se neustále zdokonaluje,ale i přesto není jejich životnost neomezená.I sebedokonalejší střešní okna potřebují v průběhu užívání základní údržbu a po čase i výměnu některých částí.

Součástí základní údržby střešního okna je výměna těsnění ventilační klapky, výměna těsnění na rámu a křídle. Dále promazání kování, vyčištění lemování a dotažení vrutů.

Kování oken a  závěsy jsou velmi namáhanou částí střešních oken.  Dochází  zde ke tření, proto je nutné styčná místa promazávat,  aby nedošlo k jejich zaseknutí.  V horším případně může dojít k poškození závěsů a  rozlomení křídla . 

Pryžové těsnění. I zde dochází k postupnému opotřebení, dochází ke snižování pružnosti, netěsnostem. V zimních měsících může docházet ke vzniku kondenzace a tepelným ztrátám.
Doporučujeme výměnu těsnění mezi křídlem a rámem okna a rovněž výměnu těsnění ventilační klapky a filtru. 

Vnější prostor kolem okna.
Rovněž je důležité pravidelné čištění vnějšího lemování okna a výměna těsnících klínů pod střešní krytinou okolo okna.

Výměna skel Velux. Zlepšení izolačních vlastností oken Velux. Důvodem k výměně izolačního skla může být jednak konec jeho životnosti, což signalizují jednoznačné stopy vlhkosti mezi skly a nebo potřeba snížení spotřeby energií a zlepšení komfortu bydlení.Nová izolační skla zásadně překonávají ta stará v parametrech nižšího prostupu tepla,lepší zvukové izolace a bezpečnosti.